loading

Aktualno

Trening o postupanju prema osobama s različitim vrstama invaliditeta u okviru projekta IzaZOVI u krizi
07.06.2023.

Trening o postupanju prema osobama s različitim vrstama invaliditeta u okviru projekta IzaZOVI u krizi

SOIH je dana 5. lipnja 2023. organizirao online Trening o postupanju prema osobama s različitim vrstama invaliditeta – tjelesnim, senzoričkim, intelektualnim i mentalnim, s naglaskom na postupanje u kriznim situacijama. Na Treningu je sudjelovalo 89 predstavnika službi civilne zaštite, jedinica regionalne i lokalne samouprave i osoba ovlaštenih za zastupanje partnerskih udruga osoba s invaliditetom. Trening je proveden s ciljem unaprjeđenja znanja za što primjerenije pružanje pomoći i podrške osobama s invaliditetom u kriznim situacijama.

U okviru Treninga Karlo Kanajet predstavio je pravni okvir za postupanje prema osobama s invaliditetom u kriznim situacijama i u tom kontekstu iznesene su relevantne odrednice koje se tiču Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015. – 2030., Zakona o sustavu civilne zaštite, Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Akcijskog plana izjednačavanja mogućosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Također je prikazao načela upravljanja kriznim situacijama u kontekstu Europske unije.

Zatim je Martina Mokus predstavila opće smjernice vezane za postupanje i komunikaciju s osobama s invaliditetom iz Priručnika za postupanje prema osobama s invaliditetom u kriznim situacijama smjernice koji je SOIH izradio u okviru Projekta. Upozorila je da odgovornost za spašavanje u kriznim situacijama leži na osobama s invaliditetom, reprezentativnim udrugama osobama s invaliditetom i na službama civilne zaštite. Zato je iznimno važna priprema osoba s invaliditetom za djelovanje i samopomoć u kriznim situacijama kroz educiranje, spremanje SOS ruksaka s najpotrebnijim dokumentima i predmetima te organiziranje osobe za pomoć u takvim situacijama. Posebno je naglasila da u svim fazama planiranja i djelovanja treba slijediti principe inkluzivnog jezika, uzeti u obzir fizičku, komunikacijsku, orijentacijsku i informacijsku pristupačnost te aktivno uključiti osobe s invaliditetom i njihove predstavnike.

Nakon toga predstavljeni su izazovi i smjernice za pružanje podrške osobama s različitim vrstama invaliditeta u kriznim situacijama. Dijana Vincek predstavila je izazove s kojima se suočavaju gluhe i nagluhe osobe, Mira Katalenić predstavila je izazove slijepih i slabovidnih osoba i Marica Mirić predstavila je izazove osoba s tjelesnim invaliditetom te osoba s intelektualnim teškoćama i osoba s mentalnim teškoćama.

Nakon provedene rasprave zaključeno je kako je neophodno redovito provoditi edukacije i pokazne vježbe evakuacije i spašavanja osoba s različitim vrstama invaliditeta kojima se i osobe s invaliditetom i službe civilne zaštite osposobljavaju i osnažuju za postupanje u kriznim situacijama. Kako bi se postiglo inkluzivnije humanitarno djelovanje ključna je međusobna suradnja i uključivanje osoba s invaliditetom, kako u pripremu i izradu planova djelovanja civilne zaštite, tako i tijekom pružanja pomoći i podrške u kriznim situacijama.

Ured za udruge
EU
ESIF
ULJP
NZRCD
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH.
Za više o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija