loading

Aktualno

Poziv na edukaciju
24.06.2022.

Poziv na edukaciju

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH u okviru projekta UP.04.2.1.11.0148 „IzaZOVI u krizi“ organizira edukaciju o "Zagovaranje u kriznim situacijama s primjerima dobre prakse" za suradnike na Projektu, zaposlenike, osobe ovlaštene za zastupanje i članove upravnih tijela partnerskih udruga osoba s invaliditetom.
Edukacija se provodi u svrhu jačanja kapaciteta partnerskih udruga za zagovaranje u kriznim situacijama i primjenu članka 11. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom - Rizične situacije i humanitarna krizna stanja.

Edukacija će se održati u četvrtak dana 30. lipnja 2022. s početkom u 9.00 sati putem Zoom platforme

Molimo da se na edukaciju uključite putem poveznice:
https://us02web.zoom.us/j/85025525268?pwd=0s-QVlNBOpkGmo772zTs223PYp0EYV.1

 

PROGRAM EDUKACIJE

08:50 – 09:00      Registracija sudionika
09:00 – 09:50      Što je zagovaranje? Razlike u odnosu na lobiranje
09:50 – 10:40      Komponente zagovaranja i važnost komunikacije u                                          zagovaranju
10:40 – 11:00      Pauza
11:00 – 11:50      Dinamika procesa zagovaranja – udruge OSI kao dionici                                  procesa kreiranja javnih politika
11:50 – 12:40      Temelji strategije javnoga zagovaranja
12:40 – 13:40      Pauza
13:40 – 14:30      Specifičnosti zagovaranja u kriznim situacijama
14:30 – 15:00      Pitanja i rasprava

 

Ured za udruge
EU
ESIF
ULJP
NZRCD
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH.
Za više o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija