loading

Aktualno

Održan sastanak s predstavnicima partnerskih i suradničkih udruga
29.03.2023.

Održan sastanak s predstavnicima partnerskih i suradničkih udruga

SOIH je 29. ožujka 2023. u okviru Projekta "Izazovi u krizi" održao Online sastanak s predstavnicima partnerskih i suradničkih lokalnih udruga osoba s invaliditetom, s ciljem utvrđivanja potreba i smjernica za izradu lokalnih dokumenata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini. Predstavnici udruga osoba s invaliditetom ocijenili su postojeće dokumente civilne zaštite u kontekstu prilagodbe mogućih aktivnosti specifičnim potrebama osoba s invaliditetom i dali prijedloge za njihovo unaprjeđenje. Na sastanku je utvrđeno kako dokumenti civilne zaštite predstavljaju dokumente koji mogu nositi različite nazive te je važno voditi računa radi li se o dokumentima razvoja ili dokumentima djelovanja. Jednako je tako nužno obratiti pozornost na činjenicu kada su dokumenti doneseni. Tema koja je na sastanku posebno istaknuta tiče se zaštite osobnih podataka, uz koju se veže i dobra volja samih osoba s invaliditetom za potpisivanje suglasnosti putem koje će se neke od informacija koje mogu biti relevantne za učinkovito provođenje aktivnosti civilne zaštite njezinim djelatnicima učiniti dostupnima. Naglasak je isto tako stavljen na pitanje neprikladne terminologije vezane uz osobe s invaliditetom koja se pojavljuje u pojedinim dokumentima, kao i njezine nedosljedne primjene. Sudionici su događaj ocijenili korisnim u kontekstu inicijativa koje će se u budućnosti u lokalnim sredinama poduzimati s ciljem stvaranja inkluzivnih dokumenata civilne zaštite.

Ured za udruge
EU
ESIF
ULJP
NZRCD
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH.
Za više o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija