loading

Aktualno

Edukacija osoba s invaliditetom volontera i Tima za krizne situacije
16.03.2023.

Edukacija osoba s invaliditetom volontera i Tima za krizne situacije

U okviru Projekta „Izazovi u krizi“ 16. ožujka putem ZOOM platforme održana je Edukacija osoba s invaliditetom volontera i Tima za krizne situacije o inkluzivnom virtualnom volontiranju u kriznim situacijama. Na Edukaciji je sudjelovalo 55 sudionika, članova partnerskih udruga i Timova za krizne situacije. Edukacija je započela projekcijom filma „Inkluzija je ljudsko pravo“, nakon čega je održana prezentacija o konceptu inkluzije. Predstavljeno je što sve pojam inkluzije obuhvaća te je objašnjena razlika između integracije i inkluzije. Također su spomenuti najrelevantniji članci Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koji se tiču inkluzije. Zatim su objašnjena neka od obilježja kriznog volontiranja. Također su izdvojene dobrobiti ovog tipa volontiranja, u koje, između ostalog, pripadaju smanjenje društvene izolacije i širenje društvenih mreža. Nakon toga su predstavljene preporuke za nošenje s izazovima inkluzivnog volontiranja te opće preporuke za uključivanje volontera. Potom je definirano virtualno volontiranje, kao oblik volontiranja u kojemu se volonterski zadaci izvršavaju, u potpunosti ili djelomično, posredstvom interneta i osobnog ili poslovnog računala. U završnom je dijelu Edukacije objašnjena uloga osoba s invaliditetom u Europskim snagama solidarnosti, kroz postupak registracije te uvjete za mlade, kao i korake u pristupanju Europskim snagama solidarnosti. Također su predstavljene vrste volonterskih projekata koji se provode. Poseban naglasak stavljen je na inkluzivan tip jezika koji organizacije trebaju koristiti. Provedenom se edukacijom daje doprinos jačanju volonterske mreže u lokalnim zajednicama u kojima se provodi Projekt, budući da će educirani volonteri činiti volontersku mrežu zajedno s Timom za krizna stanja i volonterima SIH-a.

Ured za udruge
EU
ESIF
ULJP
NZRCD
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH.
Za više o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija